Home Zasady Renju
PDF Drukuj


Gra rozgrywana jest na planszy 15x15 pól.

Każdy z graczy ma do dyspozycji kamienie (jeden koloru białego, drugi -- czarnego), które układa na wolnych polach planszy.

Rozpoczęcie gry: pierwszy gracz (tymczasowy czarny) układa trzy pierwsze kamienie na planszy -- pierwszy (czarny) na polu centralnym, drugi (biały) bezpośrednio lub pośrednio (po przekątnej) nad nim, trzeci (czarny) na jednym z pól zależnych od ustawienia białego kamienia i oznaczonych na poniższych obrazkach małym kwadratem.

otwarcie 1                               otwarcie 2

Po ustawieniu pierwszych trzech kamieni drugi gracz (tymczasowy biały) ma możliwość zamiany kolorów, którymi grają gracze; po dokonaniu wyboru kolory nie ulegają zmianie do końca gry. Następnie grający białym ustawia swój kamień na dowolnym (wolnym) polu planszy. Po nim grający czarnymi przedstawia przeciwnikowi dwie propozycje swojego kolejnego ruchu (ustawiając na planszy dwa kamienie). Przeciwnik akceptuje jeden z kamieni, drugi usuwa z planszy.

Dalej gra toczy sie prawie normalnie, tzn. gracze układają kamienie na wolnych polach planszy i ten z nich, który ułoży dokładnie pięć (nie więcej) kamieni swojego koloru w rzędzie (pionowym, poziomym lub ukośnym), wygrywa; biały może jednak wygrać także w kilku innych przypadkach. Do wyjaśnienia, w jakich, konieczne jest przedstawienie kilku pojęć:

  • rząd (ang. row) -- ustawienie kamieni jednakowego koloru w poziomej, pionowej lub pochyłej linii, pomiędzy którymi nie ma kamieni przeciwnika,
  • nieprzerwany rząd (ang. unbroken row) -- rząd, w którym pomiędzy kamieniami nie ma wolnych pól,
  • pięć kamieni w rzędzie (ang. five in a row) -- nieprzerwany rząd pięciu kamieni,
  • więcej niż pięć kamieni w rzędzie (ang. overline) -- nieprzerwany rząd więcej niż pięciu kamieni,
  • czwórka (ang. four) -- rząd z czterema kamieniami, do których można dołożyć jeden kamień, aby ułożyć pięć kamieni w rzędzie,
  • prosta czwórka (ang. straight four) -- nieprzerwany rząd czterech kamieni, do którego można dołożyć jeden kamień na dwa różne sposoby (na jednym z końców), aby ułożyć pięć kamieni w rzędzie
  • trójka (ang. three) -- rząd z trzema kamieniami, do którego można dołożyć jeden kamień, aby ułożyć prostą czwórkę

Poza ułożeniem pięciu kamieni w rzędzie grający białym wygrywa też, jeśli ułoży więcej niż niż pięć kamieni w rzędzie lub jeśli grający czarnymi, nie układając jednocześnie pięciu kamieni w rzędzie, ułoży:

  • więcej niż pięć kamieni w rzędzie
  • podwójną czwórkę -- ustawiony kamień tworzy co najmniej dwie czwórki, które przecinają się w miejscu jego ustawienia
  • podwójna trójkę -- ustawiony kamień tworzy co najmniej dwie trójki, które przecinają się w miejscu jego ustawienia oraz mogą być rozszerzone do prostych czwórek; trójka może być rozszerzona do prostej czwórki, jeśli w wyniku rozszerzenie nie jest układane więcej niż pięć kamieni w rzędzie, podwójna czwórka ani (inna) podwójna trójka, chyba że jednocześnie układane byłoby pięć kamieni w rzędzie.

Gra może też zakończyć się remisem -- następuje to w sytuacji zapełnienia kamieniami całej planszy, pomijając pola, na których ustawienie czarnego kamienia powodowałoby zwycięstwo białych.


©2008 marek futrega

Treść strony dostępna na jednej z licencji Creative Commons (by-nc). Dozwolony przedruk, o ile ma charakter niekomercyjny, podany jest autor i informacje o licencji.

 

 
 

Logowanie