Home Deklaracja członkowska
PDF Drukuj

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Proszę o przyjęcie mnie do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente.
Oświadczam, że znany jest mi Statut Stowarzyszenia
oraz że zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

 

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ
ULICA, NR DOMU, NR MIESZKANIA

Telefon

Adres e-mail

 

_______________________                           ______________________________

MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                    PODPIS WNIOSKODAWCY

 

deklaracja do ściągnięcia w formacie .doc

 
 

Logowanie